Valtuustoaloite – Polkupyöräedun käyttöönotto Liedon kaupungin henkilöstölle.

Polkupyöräedun käyttöönotto Liedon kaupungin henkilöstölle. 

Liedon kaupunki haluaa työnantajana panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin. Yksi Liedon kaupunkistrategiaan kirjatuista tavoitteista henkilöstön osalta vuosille 2023–2026  on – tärkein voimavaramme on terve, hyvin johdettu sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta. Tavoitteena on edistää sekä henkilöstön että työyhteisöjen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti eri toimijoiden yhteistyöllä.

Tavoitteisiin pääseminen vaatii monipuolisia toimenpiteitä ja henkilöstöetuja. Henkilöstön kannustaminen aktiiviseen liikkumiseen parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja vähentää parhaassa tapauksessa sairauspoissaoloja. Nykyiset terveysliikuntasuositukset suosittelevat työikäisille reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia ja 30 minuuttia viikossa, tai rasittavaa liikkumista vähintään 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa. Valtaosa suomalaisista ei yllä annettuihin suosituksiin. Työmatkapyöräilyn edistäminen on työnantajalle hyvä mahdollisuus lisätä arjen liikettä. Edun käyttöönotto olisi tietenkin myös konkreettinen ilmastoteko.

Polkupyöräetu on jo käytössä monella yksityisellä työnantajalla. Hiljalleen etu on myös jalkautumassa julkisen puolen työnantajien valikoimaan. Esimerkiksi Pieksämäen, Raision ja Oulun kaupungit ovat ottaneet kyseisen edun jo käyttöön Ja Turku, Kaarina ja  Varsinais- Suomen hyvinvointialue valmistelevat  asiaa. Pieksämäellä etu tarjotaan kustannustehokkaasti työntekijöille leasing-sopimuksena, jossa vakuutus, huolto ja palautus hoidetaan leasing-yhtiön ja työntekijän välillä suoraan.

Työnantajan on mahdollista tarjota vapaavalintaisena henkilöstöetuna työntekijöilleen mahdollisuuden työsuhdepyörän hankintaan. Työntekijälle syntyy polkupyöräetu, kun työnantaja antaa omistamansa tai leasingsopimuksella hankkimansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää työntekijälle polkupyörän käyttöoikeuden vapaa-ajalla. Edun avulla työntekijä voi kustantaa itselleen edullisemmin polkupyörän, koska työsuhdepyörän hankinta on 1200 euroon asti (per vuosi) verovapaata tuloa. Työnantaja voi pidättää pyörän kustannukset palkasta tai tarjota sen palkan päälle tulevana etuna. Etu koskee myös sähköavusteisia (max 25 km/h ja 250 w) polkupyöriä. Kun pyöräetu tarjotaan palkanosana, niin työnantajan kustannukset jäävät hyvin pieneksi, mutta työntekijälle säästöä syntyy veroedun avulla pyörän hankintahinnasta. Pyöräetu on mahdollista myös tarjota palkan päälle, mutta on tällöin työnantajan näkökulmasta kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpi.

Polkupyöräedun tarjoaminen henkilöstölle kasvattaisi Liedon kaupungin imagoa vastuullisena ja esimerkillisenä työnantajana. Liedon Sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Vihreiden  valtuustoryhmät sekä aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut  esitämme, että Liedossa otetaan kaupungin henkilöstölle työsuhdepolkupyöräetu käyttöön. Se on te­ho­kas sekä edul­li­nen tapa edistää ter­veyt­tä ja tukea työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mis­ta.