SORTUUKO LIEDON LATO?

Ajankohtaista,Puheenvuorot

Liedossa, kuten muissakin kunnissa työstetään talousarviota ensi vuodelle ja osin vähän pidemmällekin. Lähes kaikissa kunnissa ja eritoten Liedossa on rahat lopussa ja menoja on tiedossa miljoonakaupalla enemmän kuin on tuloja, eikä siinä vielä kaikki. Korona-virus on aiheuttanut tähän mennessä lisämenoja yli 500 000 euroa.

Liedon kunnan talous pitää saada tasapainoon, muuten tulee pakkoliitos tai muu pankrotti.

Tasapainottamisen keinoja voisivat olla tulojen lisääminen veroprosentin nostolla (nyt 19,50), kunnallisten maksujen korotuksella, palvelujen karsimisella ja esimerkiksi omaisuuden myynti (jos on myytävää) jne. Toisaalta voitaisiin yrittää pienentää kuluja tehostamalla toimintatapoja, hankintojen kilpailuttamisella ja hankkimalla toimivia tietokoneohjelmia. Lieto on hakenut myös harkinnanvaraista avustusta 2 milj. euroa ja muitakin valtion apuja odotellaan, mutta niihin ei voi mitenkään tuudittautua. Kaikkiin tasapainotuskeinoihin liittyy ongelmia, eikä voi olla varmaa, että ne kohdistuvat tasapuolisesti kuntalaisiin.

Näitä nyt miettivät lietolaiset puolueet ja kunnantalon väki, kuntalaisten kannalta olisi parasta, että päätökset tehtäisiin yhdessä ja yksimielisesti, toinen toistamme tukien.

Liitän tähän kuvan Liedon Vintalatiellä olevasta ladosta, joka nykykunnossaan kuvaa Liedon kunnan taloudellista tilannetta. Lato pysyi pystyssä vielä Aila-myrskyn jälkeekin, mutta lujille se otti.

Matti Metsistö, SDP:n valtuustoryhmän pj