Maa-ainesten kuljetus Pahkalaukkaantiellä

Ajankohtaista,Puheenvuorot

Kunnanvaltuutettu Ville Virenius jätti valtuuston kokouksessa 20.6.2016 valtuutetun kysymyksen Pahkalaukkaantiellä tapahtuvasta maa-ainesten kuljetuksesta. Maa-aineisten vastaanotto Rauhakylässä herätti alueen asukkaissa huolta jo vuonna 2013. Kuljetukset jatkuvat edelleen.

Valtuutetun kysymys

Olen lähettänyt Liedon kuntaan kirjelmän, joka koskee Pahkalaukkaantiellä tapahtuvaa maa-ainesten kuljetusta.

Jo vuonna 2013 on tehty useamman henkilön tekemä valitus kunnan virkamiehille jota kaavoitus- ja rakennuslautakunta on tuolloin kokouksissaan käsitellyt. Kyseessä oli  Rauhakylän alueella tapahtuva maa-aineksen vastaanotto ja siihen liittyvä kuorma-auto liikenne.

Asun itse Pahkalaukkaantien alkupään risteämässä ja olen havainnut, että kuluvan vuoden aikana maa-ainesten kuljetukset ovat jälleen lisääntyneet erittäin voimakkaasti.

Tähän toimintaan liittyy moniakin epäkohtia, joista suurimpana on turvallisuusriskit. Ilmaristen yhtenäiskoulu sijaitsee Pahkalaukkaantien alkupäässä, osoitteessa Koulukuja 1. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Pahkalaukkaantien alkupäässä on erittäin paljon koululaisliikennettä ja laaja raskaankaluston liikkuminen alueella lisää huomattavasti turvallisuusriskejä.

Kirjelmässäni totean, että jo kiinteistöni kohdalla nämä maa-aineslastissa olevat kuorma-autot ajavat useasti aivan liian kovaa. Uskallan väittää, että yli alueella olevan aluenopeusrajoituksenkin, mutta joka tapauksessa ainakin aivan liiallisella tilannenopeudella.

Lisäksi nämä suuressa painolastissa olevat autot aiheuttavat tärinää alueen kiinteistöihin. Esimerkiksi omassa talossani tämän huomaa talon natisemisena ja koko kiinteistön huojahtamisella niin voimakkaasti, että siihen nukkuessaankin havahtuu. Ajot siis alkavat aikaisimmillaan jo hyvinkin aikaisin aamulla, jopa kello 5.45 ja  jatkuvat pitkin päivää. Tiessä on myös painaumia, jotka aiheuttavat auton heilahtamisen ja tätä kautta pahentavat näitä kiinteistöille aiheutuvia ongelmia.

Nämä maa-ainesten kuljetukset siis selkeästi vaikuttavat sekä asumisviihtyvyyteen että alueen kiinteistöihin sekä aiheuttavat turvattomuutta.

Suurimpana huolena joka tapauksessa on turvattomuus, jota selkeästi lisätään kyseisten kuljetusten sallimisella alueen läpi. Olen itse nähnyt ja lisäksi kuullut myös muilta alueen lapsien vanhemmilta läheltä piti-tilanteista, joita nämä kuljetukset ovat aiheuttaneet.

Kysynkin, mihin toimenpiteisiin Liedon kunta aikoo ryhtyä kyseisessä asiassa ja ovatko mahdolliset lupaehdot kaikilta osin kunnossa?

Liedossa 20.6.2016

Ville Virenius
kunnanvaltuutettu