VANHAN KOULUN MIES HALUAA UUDEN KOULUN

Ajankohtaista,Puheenvuorot

VANHAN KOULUN MIES HALUAA UUDEN KOULUN

Liedon Keskuskoulu on valmistunut vuonna1966 ja sitä on laajennettu pariinkin otteeseen, vuonna1972 sekä 2000-luvun alussa.  Liedon Keskuskoulun ovat suunnitelleet arkkitehdit Olavi ja Kauko Reima.  Samojen arkkitehtien suunnittelema Kastun koulu valmistui vuonna 1970 ja purettiin vuonna 2016, sekä Pernon koulu, valmistui vuonna 1963, ja purettiin syksyllä 2020.  Purkamisen syynä oli molemmissa kouluissa sisäilmaongelmat.

Tämän kesän aikana on tehty Keskuskoulussa perusteellisia tutkimuksia sisäilmaongelmien laajuudesta sekä koulutilojen kunnosta. Tutkimuksissa on todettu monia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten rakenteiden epätiiveys, paikalliset kosteus- ja mikrobivauriot, ilmanvaihdon puutteet, mineraalivillakuidut sekä muut rakenteissa olevat epäpuhtaudet.  Erityinen riskirakenne on eritoten lattiarakenteissa ja muuallakin piilevänä olevat bitumieristeet, jotka sisältävät PAH-yhdisteitä eli karsinogeenisiä aineita; niiden määrä on suuri ja ne ovat kalliisti poistettavia.

Tutkimustulosten perusteella on täysin selvää, että talossa on vaikeat sisäilmaongelmat, eikä siellä työskentely ole enää turvallista.

Kunnan päätöksentekijät, viimekädessä kunnanvaltuusto, päättää kokouksessaan 14.12.2020 lähinnä siitä, ryhdytäänkö korjaustöihin vai rakennetaanko uudet tilat. Vaihtoehdoista on tehty viisi eri kustannusarviota.  Kustannusarviot on kuitenkin laadittu niillä tiedoilla joita nyt on, eli mitään varsinaisia korjaussuunnitelmia ei ole olemassa, vaan kustannusarviot perustuvat tilojen hankesuunnitelmaan ja kohteen laajuustietoihin.

Uuden koulun rakentamiskustannukset pystytään arvioimaan melko tarkkaan, sillä vastaavia koulurakennuksia rakennetaan varsin runsaasti lähiseuduillakin, sensijaan korjaustyön kustannuksia ei pystytä arvioimaan, koska ei ole mitään suunnitelmia.

Kenenkään (kunnanvaltuutetun) ei pidä luulla, että korjaus tulisi halvemmaksi, kuin uudisrakentaminen.  Kokonaistaloudellisesti on edullisinta rakentaa uusi koulu.

Kunnanvaltuutettuna ja jonkinlaisena rakennuskustannusten asian-tuntijana (43 vuotta) kannatan uutta koulua, samassa yhteydessä pajarakennus voidaan korjata, koska se on erillinen rakennus, ja viereisessä rivitalossa olevat erityisopetustilat voivat vielä rakennus-ajan olla käytössä, mutta uuteen rakennukseen tarvitaan erityisopetuksen sekä musiikinopetuksen vaatimat tilat.

Järkevällä suunnittelulla ei tarvitse tilojen laajuutta ja kustannuksia merkittävästi kasvattaa.

Matti Metsistö,