Liedon kunta

 • Luottamustoimet kaudella 2021-2025: (Varahenkilöt sulkeissa)

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi(a)lieto.fi /Korvaa (a) @-merkillä

  • Valtuutetut:
  • Minna Ylikännö
  • Ismo Saarinen
  • Soili Leppänen
  • Niina Piippo
  • Matti Metsistö
  • (Henna Vuoristo)
  • (Johanna Hätinen)
  • (Kirsi Nurmi)
  • (Jenni Peltoniemi)
  • (Kirsti Virtanen)
 • Luottamushenkilöpaikat:
 • Valtuuston 2. vpj Niina Piippo
 • Kunnanhallitus: Ismo Saarinen  (Matti Metsistö)

 • Kaavalautakunta: Johanna Hätinen  (Kirsi Nurmi)

 • Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta: Jenni Peltoniemi  (Kirsti Virtanen)

 • Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta: Timo Paavilainen  (Pentti Kapanen)

 • Sosiaali-ja terveyslautakunta: Henna Vuoristo (Minna Ylikännö)

 • Tarkastuslautakunta: VPJ Soili Leppänen  (Kirsti Karesluoto)

 • Keskusvaalilautakunta: Pentti Nieminen

 • Liedon Asunnot: hallituksen PJ Matti Metsistö  (Pentti Kapanen)