Liedon demariryhmä järjestäytyi

Ajankohtaista

Liedon Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on järjestäytynyt ja eilen oli kauden toinen valtuuston kokous. Luottamuspaikkaneuvotteluiden myötä luottamustehtävät ja lautakuntapaikat on nyt jaettu ja vahvistettu kunnanvaltuustossa. Toivomme, että ryhmien välinen keskustelu on aktiivista ja avointa ja toisiamme kunnioittavaa tulevan valtuustokauden aikana.

. Liedon SDP: n valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Niina Piippo ja varapuheenjohtajaksi Ismo Saarinen. ”Olen kolmannen kauden valtuutettu ja kiitollinen tästä luottamustehtävästä”, toteaa Niina valtuustonkokouksen jälkeen. Uudella valtuustokaudella haluamme vahvistaa tietoisesti ja tavoitteellisesti osallisuutta, vuorovaikutusta ja avointa ilmapiiriä omien jäsenien kesken sekä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa. Olemme halunneet mahdollistaa myös uusille ehdokkaille saada vastuuta heti alusta alkaen. Pikkuhiljaa syksyn myötä uusien luottamushenkilöiden koulutus tuleviin tehtäviin on pyörähtänyt käyntiin.

Eilen Lietohallilla järjestettiin valtuutetuille ja varavaltuutetuille valtuustoseminaari, jossa viranhaltijat esittelivät oman organisaationsa ja valtuustokauden keskeiset asiat toimialoilta. Tämän lisäksi pohdimme ryhmissä luottamushenkilötoiminnan ohjeita, mm. luottamushenkilön roolia, toimintatapoja, periaatteita ja kirjoittamattomia sääntöjä, vuorovaikutuksen tapoja, viestinnän ja somen ohjeistusta sekä luottamushenkilöiden roolia tiedon välittäjinä. Päivä oli mielenkiintoinen ja oli mahtavaa nähdä uusia ja innokkaita luottamushenkilöitä.

Liedon kunnan tulevaisuutta v.2025 tavoitellaan ”Unelmien turvallista pikkukaupunki”- teemalla, joka muodostuu viihtyisästä ja vihreästä kaupungista sekä omaleimaisista kylistä. Liedon tulevaisuutta rakennetaan rakentavalla ja oivaltavalla otteella, siten, että kulut pidetään kurissa ja tehdään asiat kerralla kuntoon. Tuloksena elinvoimainen kunta sekä onnellinen asukas ja yrittäjä, jolle luonteenomaisia piirteitä ovat aktiivisuus ja yhteisöllisyys.

Alkanut valtuustokausi tulee olemaan haastava. Talouspaineista huolimatta on meidän kyettävä huolehtimaan koronapandemian seurauksista esimerkiksi mielenterveystyön, omaishoidon tai oppimisvajeiden suhteen. Kuntalaisten maksamat verot tulee käyttää laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisessä tavoitteenamme on, että jokainen lietolainen voi hyvin sekä on tärkeää löytää vieläkin aikaisemmin ne, jotka voivat huonosti. Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan valtuustokauden aikana. Nyt on palattava sote-uudistuksen alkuperäiseen ajatukseen, jossa kaikille asukkaille taataan pääsy hoitoon ja hoito on laadukasta.

Toisaalta aktiivinen ja monipuolinen elinkeinopolitiikka on oltava osa päätöksentekoa. Työllisyyttä tukeva yrittäjyyden lisääminen luo hyvinvointia koko kuntaan. Erityisesti aktiivinen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja arkipäivän aktivointi on tärkeä.

Liedon SDP: n valtuustoryhmässä varsinaiset valtuutetut ovat Soili Leppänen, Matti Metsistö, Niina Piippo, Ismo Saarinen ja Minna Ylikännö. Varavaltuutetut ovat Henna Vuoristo, Johanna Hätinen, Kirsi Nurmi, Jenni Peltoniemi.