Kuntavaaliteemat 2017

Ajankohtaista,Kuntavaaliteemat

Hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa – Meidän Lieto

Turvallinen lapsuus ja lasta kannustava koulu

Laadukas varhaiskasvatus on säilytettävä jokaisen lapsen oikeutena. Päiväkodeissa on oltava tarpeeksi hoitajia ja ryhmäkoot on pidettävä lasten kehitystä ja perheiden jaksamista tukevina. On kehitettävä uusia perhe-elämää ja lasten kehitystä tukevia kerhoja. Lapsiperheiden palvelut on tuotettava yhden luukun periaatteella. Turvallinen koulumatka kuuluu jokaiselle lapselle. Terve, monimuotoinen ja muunneltavissa oleva koulurakennus on kaikkien siellä opiskelevien lasten ja nuorten sekä opettajien oikeus. Koulukiusaamiseen on saatava nollatoleranssi.

Eväitä elämään- nuoret tulevaisuuden tekijöinä

Nuorille pitää olla Liedossa tarjolla kohtuuhintaisia asuntoja. Toisen asteen ammattikoulutusta on oltava tarjolla Liedossa myös tulevaisuudessa. Nuorille on löydyttävä kohtuuhintaisia harrastusmahdollisuuksia. Jokainen nuori on pidettävä matkassa mukana, nuorten syrjäytyminen en estettävä kaikin keinoin.

Perheiden Lieto

Monimuotoinen asuminen on taattava kaikkien Liedon taajamien elinvoimana. Joukkoliikenteen suunnittelu ja toteuttamien asukkaiden tarpeita vastaavaksi on varmistettava. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen koko kunnan alueella on uuden kunnan tärkeä tehtävä.

Senioreiden Lieto

Senioreilla tulee olla aito oikeus päättää asumismuodostaan. Palveluasumisen ja kotona asumisen väliin on kehitettävä ja toteutettava uusia asumismuotoja. Lisäksi on turvattava hoitohenkilökunnan määrä vanhus- ja vammaispalveluissa. Kotona asumisen palveluja on voitava kehittää ja toteuttaa tarpeen mukaan. Esteettömyys ja rakennusten monikäyttöisyys on huomioitava kaikessa rakentamisessa.

Hyvän työelämän ja yrittäjyyden Lieto

Aktiivinen ja monipuolinen elinkeinopolitiikka on oltava osa päätöksentekoa. Työllisyyttä tukeva yrittäjyyden lisääminen luo hyvinvointia koko kuntaan. Aktiivinen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja arkipäivän aktivointi on nostettava ykkösasiaksi.

Palveluvaikutusten arviointi – hyvinvoiva Lieto

Liedon päätöksentekoon on otettava käyttöön palveluvaikutusten arviointi. Jokaiseen päätökseen on lisättävä arviointi, jossa ilmenevät päätöksen vaikutukset asukkaiden palveluiden saantiin ja laatuun.

Sote-keskukset- uudistuva Lieto

Sote- ja maakuntauudistus tulevat voimaan valtuustokauden aikana. Nyt on palattava sote-uudistuksen alkuperäiseen ajatukseen, jossa kaikille asukkaille taataan pääsy hoitoon ja hoito on laadukasta. Sote-keskusten palvelutarjonnan on vastattava palveluiden kysyntää. Perusterveydenhuoltoon on satsattava niin, että myös erikoislääkäripalveluita saa omasta terveyskeskuksesta.

Pidetään kaikki mukana – oikeudenmukaisesti.

Sdp:n valtakunnallisiin vaalisivuihin voi tutustua täällä.