Kuntavaaleissa mitataan luottamus

Ajankohtaista,Puheenvuorot

Minna Ylikännö 4.2.2021


Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu siihen, että yhteisesti maksetuilla veroilla tuotetaan julkisia palveluja niitä tarvitseville. Julkisella vallalla on tehtäviä, joita sen siis pitää hoitaa itse. Toisaalta on paljon sellaisia palveluja, joissa yksityinen toimija on tärkeä julkisen tuotannon täydentäjä tai jopa ainoa palveluiden tuottaja.

Yksi yleistyvä tapa tuottaa palveluja on kuntien yksin tai yhdessä omistamat yhtiöt. Tämä idea antaa harhakuvitelman, että julkinen valta voisi tai että sen edes pitäsi toimia samojen periaatteiden mukaisesti kuin yksityinen sektori.

Tämä ei tule koskaan onnistumaan, eikä niin ole tarkoitettukaan. Julkinen valta perustuu demokraattiseen päätöksentekoon, jossa osa vallasta on delegoitu virkamiehille. Kansalaiset valitsevat vaaleissa poliittiset päättäjät huolehtimaan asioistaan ja viime kädessä myös virkamiehet käyttävät kansalaisilta saamaansa valtaa. Vallan huipulla ovat siis veronmaksajat, eivät virkamiehet tai poliitikot.

Jos tämä hierarkia unohtuu, voi olla houkutus käyttää valtaa väärin.

Mitä jos vastaan tulee tilanne, jossa luottamus kyseenalaistuu? Miten yksittäinen kuntalainen saa äänensä kuuluviin?

Kuntalaisen äänen pitää kuulua poliittisessa päätöksenteossa ja myös vaalien välillä. Poliitikkojen rooli on valvoa, että julkinen valta toimii kuntalaisten ja kansalaisten etujen mukaisesti. Tuo rooli on äärettömän tärkeä ja se pitää ottaa tosissaan. Vastuullinen poliitikko ei siirrä valtaa yhtiöihin pois demokraattisen päätöksenteon piiristä. Hän ei tee päätöksiä perustuen voitontavoitteluun tai kermankuorintaan. Hän pyrkii kaikin tavoin olemaan luotettava ja ylläpitämään kansalaisten luottamusta julkiseen valtaan.

Tulevissa kuntavaaleissa mitataan tämän luottamuksen määrä. Hyvin toimivassa demokratiassa ei kuntalaisen tarvitse äänestää populisteja ja muiden haukkujia. Hänen ei tarvitse mennä uurnalle tekemään valintaa hyvän ja pahan välillä. Hän voi äänestää hyväksi katsomaansa ehdokasta ja luottaa, että jatkossakin me poliitikot pystymme yhdessä rakentamaan hyvinvointivaltiota niin, että kaikilla on hyvä olla.

Julkaistu Seutusanomissa 4.2.